Privacy

Het auteursrecht op deze website berust bij ModeSmulders. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ModeSmulders, tenzij anders aangegeven. ModeSmulders betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. ModeSmulders aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Persoonsgegevens

Wij gaan met de grootste zorg om met uw gegevens en gebruiken deze uitsluitend om u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrieven. U kunt zich ten alle tijden afmelden via de afmeld link in de nieuwsbrief. U kunt u persoonsgegevens inzien/wijzigen via deze link tevens kunt u uw gegevens exporteren. Indien u een aanvraag wilt doen om vergeten te worden klik dan hier.